VELKOMMEN TIL MY GUIDE

My Guide for FreeStyle Libre er en unik verktøy som hjelper deg å få så mye som mulig ut av FreeStyle Libre-systemet.

Den kommer til å veilede deg gjennom systemets funksjoner og utruste deg med ferdigheter og kunnskap for å tolke data som leveres av FreeStyle Libre-systemet. My Guide gir også praktiske råd om hvordan man kan integrere det i dagliglivet for å hjelpe deg med å håndtere diabetesen din

Freestyle libre guide

FreeStyle Libre Guide er en opplæringsplattform i fire deler som er oppdelt i; å komme i gang; hjelpe deg med å oppnå målene dine; evaluere resultatene dine; og å gjøre diskusjoner med kamerater og helsepersonell enklere.

START

 • Få grunnleggende kunnskap om din FreeStyle Libre
 • Forstå hvor viktig det er å skanne ofte for å oppnå resultater
 • Sett deg mål over hva du vil forbedre eller endre på, med hjelp fra FreeStyle Libre 
 • Forstå hva du ser når du har skannet

ARBEID AKTIVT

 • Få råd om hvordan du kan arbeide med FreeStyle Libre-systemet for å nå målene dine?
 • Få kunnskap om de ulike rapportene i avleseren, FreeStyle Libre programvare og diabetestriangelet
 • Aktiv bruk av FreeStyle Libre-systemet – arbeide med verdier og trendpiler

EVALUER OG OPTIMER

 • Få kunnskap om hvordan du kan bruke FreeStyle Libre-avleseren – korrigerende handlinger for behandling av lave og høye glukoseverdier
 • Få kunnskap om hvordan du kan bruke trendpil – korrigerende handlinger
 • Få kunnskap om hvordan du kan bruke trendpil for å gi en mer korrekt måltidsdose
 • Egen sjekkliste

DISKUTERE MED ANDRE

Skap et grunnlag for gruppediskusjon hvor flere personer som har brukt FreeStyle Libre over tid møtes og diskuterer egne erfaringer:

 • Forstå betydningen av rett kosthold
 • Forstå betydningen av fysisk aktivitet
 • Forstå betydningen av tidspunkt for måltidsinsulin og å sette langtidsvirkende insulin eller basaldose
 • Egen sjekkliste

Vil du vite mer?

Nedenfor finner du mye bra informasjon

HVA ER...?

FORKLARINGER PÅ DIABETESRELATERTE EMNER

Mer kunnskap

Her kan du lese mer om hvordan du kan utvide kunnskapen din

VIDEOer

FreeStyle Libre TV finnes også på YouTube 

KUNDEService

Vennligst les våre spørsmål og svar eller send en e-post til vår kundeservice